Web stranica škole jedrenja Extreme koja djeluje u Prižbi na otoku Korčuli. Osim u Prižbi, škola jedrenja Extreme dostupna je i na drugim lokacijama uz more za zapadnom dijelu otoka Korčule.

Dizajn stranice je baziran na logu škole za jedrenje Extreme i krajolikom plaže Žal u Prižbi gdje je sjedište škole.

Fotografije je osigurao osnivač škole.

  • Vrsta projekta: Web stranice za uslužne djelatnosti
  • Tehnologije: Wordpress, HTML, PHP, CSS
  • Fotografije: Vlasnik/Andreis
  • Datum izrade: 03/2013
  • Web stranica http://www.korculasailing-extreme.com/